Bodovanje

Ime
Klub
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Uk.
Rang
LuciaHvar-------1
FilipVaraždin000-0002
BrunaRijeka000-0003
DominikRijeka000-0003
DinaVaraždin000-0004
KarloVaraždin000-0005
MatejVaraždin000-0005
CarmenHvar000-0006
1 - 8

Opis bodovanja

P1 - Sudjeluje li kandidat prvi put u kratkoročnoj Rotary razmjeni? 15
P2 - Jesu li roditelji voljni, u slučaju potrebe, primiti sudionike hrvatskih kampova? 10
P3 - Je li klub-sponzor sudjelovao u organizaciji jednodnevnih aktivnosti u programima razmjene mladih? 5
P4 - Ocijena motivacijskog pisma 30
P5 - Je li klub-sponzor sudjelovao u organizaciji višednevnih aktivnosti u programima razmjene koje uključuju smještaj i noćenje? 10
P6 - Je li kandidat član Interact, Rotaract ili Rotex kluba? 10